Približne od apríla do októbra sa začína obdobie kliešťov. Počasie je teplé a podmienky na pobyt v prírode sú priam ideálne. Rovnako vyhovujúce sú však aj pre kliešťov. Preto si nezabudnite zakaždým, keď sa vrátite z prechádzky či z pobytu v prírode, skontrolovať, či ste ...