Zrak je azda najdôležitejším zo všetkých našich zmyslov. Už minimálne poškodenie oka môže mať za následok zhoršenie videnia a zrakovej ostrosti. Inak tomu nie je ani u detí. Včasná diagnostika zrakových porúch a ochorení môže deťom pomôcť zachrániť zrak. Zrak prináša ...