Počítač, televízia, tlačiareň, lampa, telefóny, kuchynské spotrebiče, to všetko sú veci, bez ktorých si dnes už len ťažko vieme predstaviť náš život. Možno sa to na prvý pohľad zdá zvláštne, pretože v minulosti to išlo aj bez nich. Všetky tieto elektronické ...