Každý rodič dbá, aby sa jeho dieťa naučilo všetko, čo v živote bude potrebovať. Dbá, aby z neho vyrástol zodpovedný človek, ktorý sa v živote nestratí. Preto sa mnohí stavajú k úlohe naučiť dieťa narábať s peniazmi zodpovedne a rozmýšľajú ...