Mužská inkontinencia je stále tabuizovaná téma, keďže pre každého muža ide o chúlostivý zdravotný problém. Od tohoto problému sa však netreba odvracať, ale treba sa pokúsiť vyriešiť ho. Dôležitá je preto osveta a dostatočné informácie, aby pacienti trpiaci týmto problémom ...