Od uvedenia lieku Viagra na trh v roku 1998, ubehlo takmer dvadsať rokov. Za ten čas si získala celosvetovú nehynúcu slávu. Mnohí si ju pochvaľujú a na jej účinky nadajú dopustiť. Po uplynutí patentovej ochrany sa začali na trhu objavovať ...