V živote takmer každej ženy raz nastane moment, keď sa ocitne v pozícii milenky. Chtiac-nechtiac. V prvom rade si treba uvedomiť, že väčšinou je muž ten, kto dá prvý popud. On je ten, kto ženu zvedie. Či už je to pre jej pekné ...