Tie časy, kedy v jednej domácnosti dominoval jeden televízor, okolo ktorého sa večer, čo večer schádzala celá rodina sú dávno preč. V dnešnej dobe by ste sotva našli nejakú domácnosť iba s jedným televízorom a platí skôr pravidlo – koľko ...