Vynechajme teraz užívanie alkoholu, pervitínu, marihuany a iných drog. Teraz máme na mysli zdravie ako také. Čo vás čaká, keď lekár vyžaduje testy spôsobilosti viesť auto? A ako často chodievať na prehliadky vo vyššom veku?   Nielen zrak je dôležitý O tom ,ktoré choroby sa vylučujú ...