Krvný obeh patrí medzi najdôležitejšie funkcie nášho organizmu. Zabezpečuje rozvod krvi po tele, s čím súvisí transport dýchacích plynov, živín a tiež odpadových látok metabolizmu. Ak krvný obeh nefunguje správne, je výrazne obmedzená aj činnosť všetkých orgánov či tkanív. Jednou z najčastejších príčin ...