Pre svoje vlastné dobro a pokoj v domácnosti i na duši radšej ženám niektoré veci nehovorte. Ušetríte si nervy i hádku, ktorá by určite za nevhodnou poznámkou nasledovala.   ...je taká istá ako jej matka Neporovnávajte ju s jej matkou alebo s vašou matkou, ani so sestrou alebo sesternicou. ...