Či tomu veríte alebo nie, základom toho, aby ste sa vo vlastnej koži cítili skutočne dobre  je to, aby ste dosiahli stav, aby prirodzené chemické látky vo vašom tele fungovali absolútne vyvážene. Práve tu zohráva dôležitú úlohu vaša strava, ktorú ...