Sú muži, ktorí jednoducho vedia ako zaujať – dokážu si získať predavačku za pokladňou, sú oslniví na pracovných pohovoroch a so slečnami v bare si hravo poradia. Predovšetkým treba v ľuďoch okolo seba zanechávať dobrý dojem, akýsi príjemný pocit, ktorý zotrvá aj keď ...