Približne 3% populácie trpia touto alergiou – „nealergiou“. Je príčinu mnohých problémov a jej identifikácia je viac než náročná. Hovoríme o histamínovej intolerancii, teda o neschopnosti organizmu štiepiť histamín. Čo je to histamín? Histamín je hormón, ktorý si naše telo samo syntetizuje, avšak prijíma ...