Raz za čas stojíme pred životnou skúškou, ktorá rozhoduje, kam sa bude náš nastávajúci život uberať. Tieto skúšky bývajú niekedy príjemné, niekedy plné stresu. V snahe vyhnúť sa zbytočným nervom a byť naozaj jedným s tých najlepších je občas dobré ...