Moderná doba, akou je tá dnešná, si žiada aj moderné riešenia. Práve preto sa vôbec nemôžeme čudovať, že nové technológie pomaly, ale isto začínajú vytláčať tie staršie. Inak to nie je ani medzi počítačmi. Veľké osobné počítače, ktoré zaberali naozaj ...