V záujme investorov je jediné...Vložiť finančné prostriedky do niečoho, čo im vynesie najvyšší očakávaný profit. Investori prichádzajú s jediným záujmom,  ktorým je produktivita. Tá je však momentálne nie veľmi vysoká, čo spôsobuje u zahraničných investorov istý nezáujem.   Potenciálny investori Najviac zahraničných investorov vyhľadáva a zároveň sa ...