Kyslík sa vo vzduchu vyskytuje okrem molekulovej formy označovanej O2 aj ako anión a katión. Zatiaľ čo katióny sú pre naše telo škodlivé, anióny nachádzajú svoje uplatnenie hneď na viacerých miestach. Prečo sa oplatí dýchať ionizovaný vzduch a kde v prírode nájdete ...