Postav dom, zasaď strom a tak ďalej, veď to poznáme. Stromy dnes môžeme pestovať aj v črepníku, preto sa rovno pozrieme na tie domy. Mať dom sa dnes dá hneď - za veľa peňazí a bez roboty alebo môžete chytiť ...