Proces tvorby názvov jednotlivých obcí či sídel je často veľmi zaujímavý. Predchádzajú mu rozličné historické udalosti či osobnosti, ktoré sú s danou lokalitou úzko späté.  Z čoho však vychádzajú niektoré názvy, ktoré síce pobavia, no na druhej strane vzbudia  vlnu počudovania sa ...