Otázka, kto je lepšie pohlavie, sa s nami ťahá pravdepodobne už od samého počiatku ľudstva. Aj keď v súčasnosti sú muži aj ženy oficiálne považovaní za rovnocenné pohlavie, letmý pohľad okolo nás prezradí, že tomu tak vždy nie je. Často ...