Či to popierate alebo nie, každý jeden človek na tejto zemi má tendenciu niekedy niečo posudzovať. Či už je to na základe vnútra alebo vonkajšej stránky vecí. Inak tomu nie je ani v medziľudských vzťahoch. Všade naokolo sme obklopení ideálmi krásy, ľuďmi ...