Zjednodušene povedané národný bezpečnostný program elektronického sledovania. Je skutočne „bezpečnostný“ ako si vraví?  Váš každodenný život, pohyb a činnosti, to všetko je zachytávané, odpočúvané a zaznamenávané bez toho aby ste o tom čo i len vedeli. Práve toto je hlavnou myšlienkou programu NSA, ktorý ...