Každý chlap sa cíti byť ozajstným mužom. Avšak v dnešnej dobe už toto vyjadrenie nemá ten istý význam ako kedysi. V minulosti totiž bol mužom ten, kto sa vedel postarať o svoju rodinu nielen finančne, ale hlavne vedel doma takmer všetko, čo sa ...