Letná dovolenka, ale aj iné okamihy v našich životoch, si jednoducho pýtajú zvečniť tieto momenty do záberov, na ktoré sa môžeme pozerať aj po rokoch. Spomínať na nezabudnuteľné zážitky a mysľou sa prenášať do minulosti na miesta, kde sme sa cítili veľmi ...