Čas plynie veľmi rýchlo a s tým súvisí i modernizácia. Avšak v súčasnosti sa pri vývoji nemyslí len na pokrok, ale aj na ekológiu. Aj preto sa stále viac používajú napríklad pohonné hmoty, ktoré sú menej škodlivé. Aktuálne je v obľube napríklad pohon na LPG. Nielenže ...