Ak podnikáte,  určite ste sa stretli s tým, že Vám zákazník, odberateľ, či obchodný partner nezaplatil Vašu faktúru včas. Osoba, ktorá mešká so zaplatením svojho záväzku, sa nazýva dlžník. Primeť dlžníka, aby si splnil svoju povinnosť, nie je jednoduché. Nepriaznivú situáciu na ...