O Vašom úspechu pri balení žien môže rozhodnúť síce malý, no zato dôležitý detail a tým je Váš úsmev. Slabý, šarmantný a „nákazlivý“ úsmev, ktorý pramení z Vašej duševnej pohody (nie umelý a ustráchaný), má v mnohých prípadoch dôležitú rolu pri úspechu alebo možnom neúspechu ...