Obdobie jesene a prelomu jesene so zimou je jedným z najrizikovejších počas roka na vznik rozličných infekčných ochorení, ktoré postihujú najmä dýchacie cesty. Na ich predchádzanie je potrebný silný imunitný systém schopný zlikvidovať nehostinné vírusy a baktérie bez nutnosti použitia akýchkoľvek liekov.     Jedným z najdôležitejších ...