Filozofická otázka, na ktorú má zrejme každý jeden z nás svoju vlastnú odpoveď. Dôvodom sú logické argumenty a na druhej strane prekážky, ktoré môžu dosiahnutie aj tohto bežného cieľa ovplyvniť. Pravda môže byť niekde uprostred. Samotná pôžička nie je vždy ...