Prekladateľské služby sú neraz žiadanou oblasťou, nehovoriac o službách tlmočníckych. Jazyk sa človek nenaučí zo dňa na deň. K jazyku musí mať človek vzťah, dobrý postoj a musí ho vedieť nielen používať, ale s ním aj vedieť rozmýšľať. S tlmočníckymi službami sa v zahraničí stretnete pomerne často. ...