Aby ste sa dostali k pohovoru je nutné zaujať už životopisom. Ak ho viete dobre napísať a zaujať, pravdepodobne vás pozvú na pohovor aby ste zažiarili naživo prejavom. Buďte pripravení na viaceré otázky, najmä si pozisťujte čo možno najviac informácii ...