Azda najzákladnejšej službe frekvenčného pásma GSM hrozí pád na dno. SMS alebo short message service dopláca na stále sa rozvíjajúce mobilné technológie, ktoré pre zákazníka ponúkajú oveľa rýchlejší a najmä výhodnejší spôsob komunikácie. Mobilné aplikácie podporujúce posielanie IM správy sa tešia čoraz ...