Samotný názov tohto článku naznačuje to, čo je vo všeobecnosti v dnešnej uvedomelej spoločnosti známe.  Dôvodov prečo hlavne mladí ľudia utekajú za hranice a hľadajú si lepší život kdekoľvek inde ako tu je zopár a je dobré vedieť , čo je ich pravou ...