O streche môžeme bez najmenších pochýb povedať, že je to koruna každej stavby. Či už ide o rodinný dom alebo podnikateľský objekt, strecha určuje konečný charakter budovy. Strecha vytvára prvý dojem z budovy – určuje jeho vzhľad. Akokoľvek krásna je fasáda, pokiaľ sa pokazí ...