Najznámejšie turistické pamiatky a destinácie bývajú spájané buď so známou osobnosťou, zaujímavou stavebnou pamiatkou, dlhou históriou a podobne. Lenže dnešná postmoderná doba zachádza omnoho ďalej, láme rôzne zaužívané tabu a tak sa miestom, ktorým sa ročne prehrnú davy turistov, stávajú koncentračné tábory, pozostatky ...