Úraz alebo choroba je asi to najhoršie, čo sa vám počas dovolenky môže prihodiť. Jednak skazia radosť z času na váš oddych, na ktorý ste sa tešili po celý rok, na strane druhej spôsobia množstvo problémov, ktoré treba riešiť aj vzhľadom ...