Úspech znamená pre každého niečo iné. Môže to byť finančné ocenenie, spoločenské presadenie, nájdenie zamestnania, kariérny postup, rozšírenie podnikania, uznanie okolia, zmena životného štýlu, schudnutie a mnohé iné materiálne a duchovné ciele, ktoré sme sa rozhodli dosiahnuť. Často sa však stáva, že ...