Ako je to v každom boji, tak aj v leteckom musí byť schopnosťou bojového lietadla niekoľko významných faktorov. Základným je zaistenie cieľa, jeho neutralizácia, vlastná ochrana a dobré komunikačné schopnosti. Na to, aby boli všetky tieto faktory zabezpečené musí to dokonale klapať medzi palubnými ...