Vzťah medzi mužom a ženou sa môže rozpadnúť kvôli drobnosti, ktorá iným pripadá úplne bezvýznamná. Ale taktiež môže byť tak pevný, že sa nerozpadne ani po vzniku vážnych problémov a starostí. Jednou z otázok je: Nakoľko dôležitá je vzdialenosť medzi dvoma ľuďmi, ktorí ...