Založiť si vlastnú firmu sa nemusí zdať vôbec ťažké. Veď stačí splniť niekoľko podmienok, vyplniť nejaké formuláre či podať žiadosti a podobne. Ak však chcete aby firma bola úspešná, treba myslieť už pri jej zakladaní na dobrý marketing. V prvom rade je ...