Oblasť erotiky je v mnohých krajinách stále tabu. Prejavuje sa to najmä v moslimských krajinách, kde táto téma neprichádza vôbec do úvahy. Ženy musia byť neustále zahalené a nesmú na verejnosti prejavovať smerom k opačnému pohlaviu žiadne prejavy sexuálnej príťažlivosti. Pre nás Európanov je ...