Každý človek má svoje záujmy, činnosti, ktorým sa vo voľnom čase rád nejakú tú hodinku povenuje a tak ho dosť mrzí, ak mu je tento záujem vyčítaný. Tiež neradi počúvate otázky, prečo zas musíte zapínať ten počítač, prečo práve tento ...