Závislosti trápia milióny ľudí po celom svete. Či už ide o závislosť na alkohole, drogách, sexe alebo dokonca na porne, tak jedného menovateľa majú spoločného a to je začarovaný kruh. Ak jedinec prepadne niektorej zo spomínaných závislostí, dnes máme skôr ...