Množstvo filmov, ale aj bežný život, nám často prinášajú situácie, kedy je potrebné odhodiť všetok strach a vrhnúť sa na záchranu ľudského života. Veľa z nás absolvovalo povinný kurz prvej pomoci, no niektoré z manévrov sme sa naučili aj pasívne, sledovaním televízie, či ...