Väčšina rekreačných bežcov mi dá za pravdu, že ak s behom raz začnete, stane sa vašim trvalým spoločníkom. Aj keď si zo začiatku spolu vytrpíte malé svalovice či totálne telesné vyčerpania, postupom času sa behanie stane vašou drogou, ktorá vám však ...