Určite ste sa už vo svete internetu stretli s pomenovaním gadget. Význam tohto slova nesie pomenovanie pre malý prístroj či technológiu, ktorá so sebou prináša špecifickú funkciu. V posledných desaťročiach nastáva veľký rozmach týchto malých technických výdobytkov a postupne sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou ...