Aj keď sa hovorí, že sex tvorí 50 % vzťahu, tento článok vás presvedčí, že to nemusí byť úplná pravda. Totiž, prizrime sa bližšie na tento delikátny „problém“. Akékoľvek nezhody v partnerstve vzniknú, dobrý sex to vždy vyrieši. Tak ako po ...