Byť sám sebe šéfom má obrovské výhody – robíte si vlastný rozvrh, nikomu sa nemusíte podriaďovať a tvoríte si vlastný osud bez toho, aby ste sa museli spoliehať na manažment či iných ľudí. Ale aj keď je tento systém najvyššou úrovňou ...