To by sme si priali asi všetci. Zaujať pozíciu totálnej pohody, nič nemusieť robiť, o nič sa starať a na nič nemyslieť. Zveriť sa „do rúk“ svojmu partnerovi/partnerke a čakať, čo sa bude diať. Maximálna dôvera a vášeň nastavená na najvyšší stupeň – to ...